Ο λόγος σου με γλύκανε
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάϊος - Ιούνιος 2022

 

Ο Άγιος Γρηγόριος Ο Θεολόγος

Ο λόγος σου με γλύκανε

didymoipyrgoi

 

Ο γέροντας, ο Άγιος Μακάριος, θα πήγαινε σε κάποιο πανηγύρι με τον υποτακτικό του. Ο υποτακτικός πήγαινε μπροστά. Ήταν ακόμη αρχάριος. Λοιπόν, εκεί που πήγαινε, συναντάει έναν ειδωλολάτρη ιερέα των ειδώλων, του κακομίλησε και είπε: «Πού πας πλανεμένε»; Τότε εκείνος θύμωσε, τον έδειρε και τον άφησε σχεδόν αναίσθητο. Έπειτα από κάμποση ώρα απαντάει τον Γέροντα.


Ο Αββάς Μακάριος, θεοφόρος που ήταν, καθώς είδε έτσι ταραγμένο τον ειδωλολάτρη, του λέει: «Άνθρωπε του Θεού, που πάεις»; Αυτός μόλις άκουσε αυτά τα λόγια μαλάκωσε, κοντοστάθηκε και του λέει: «Ο Λόγος σου με γλύκανε». «Ναι», του λέει ο πατήρ Μακάριος. «Σε βλέπω που τρέχεις, μόνο που δεν ξέρεις που τρέχεις». Αλλά τα είπε μ’ ένα ταπεινό κι αδελφικό τρόπο αγάπης. Λέει ο ειδωλολάτρης: «Τα λόγια σου, όταν ομιλείς, μου ανοίγουν την καρδιά, ενώ ένας άλλος εδώ πριν λίγο μου είπε αντίθετα και τον ξυλοφόρτωσα».


Του μίλησε τόσο ωραία ο Άγιος Μακάριος, που σιγά σιγά άλλαξε αυτός την πίστη του, έγινε και Μοναχός και σώθηκε. Με τον καλό τρόπο μετέδωσε την άκτιστη ενέργεια του Θεού και μπήκε στην ψυχή του ειδωλολάτρη. Ενώ ο άλλος, ο υποτακτικός, μετέδωσε το πνεύμα το θυμώδες, το ταραχώδες, απ’ αυτό δηλαδή που είχε μέσα του.


(Αββάς Μακάριος, Το Γεροντικόν, Εκδ. «Αστήρ», σελ. 71)

 
 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top