Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2021

 

Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας

F1
Αγιασμός την ημέρα των Θεοφανείων

Με τη βοήθεια του Θεού εορτάσαμε με τον Σεβ. Μητροπολίτη Κατάνγκα κ. Μελέτιο το Άγιο Δωδεκαήμερο.

Εδώ η φτώχεια, τα οικονομικά προβλήματα, η ανεργία, το πλήθος των ασθενειών και η εξαθλίωση δυσχεραίνουν την ζωή των ανθρώπων. Οι δυσκολίες, όμως, αυτές δεν μας στέρησαν την χαρά όλων αυτών των εορτών. Βιώσαμε τη Γέννηση του Χριστού, την Περιτομή και τα Άγια Θεοφάνεια.

Οι εκκλησίες γέμισαν από ανθρώπινες υπάρξεις, από πρόσωπα χαμογελαστά, τα οποία «εν ενί στόματι και μιά καρδία» δοξολογούσαν τον Τριαδικό Θεό. Πρόσωπα, που παρ’ όλες τις ελλείψεις υλικών αγαθών, δεν στερήθηκαν οι ψυχές τους από την παρουσία του Θεού. Ήταν γεμάτες οι ψυχές τουs από την θεία χάρη. Αυτό το έβλεπες και το αισθανόσουν. Αυτή η χαρά δεν είχε εξωτερικά στολίδια, όπως οι στολισμένες βιτρίνες των καταστημάτων, των δρόμων και των συνοικιών στις αναπτυγμένες χώρες. Αισθανόσουν μια εσωτερική πληροφορία άνωθεν για τον κάθε αδελφό που συναντούσες και κοινωνούσες ευχαριστιακά.

F2
Το εκκλησίασμα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς

F3Τα παιδιά της χορωδίας

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top