Η Ευλογημένη Υπομονή
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

 

Με την υπομονή της αγάπης, σώζεται το μυστήριο της αγάπης. Γράφει ο γέροντας Παΐσιος:

OIKOGENEIAΌταν ήμουν στη Μονή Στομίου, είχα δει στην Κόνιτσα μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπό της. Ήταν μητέρα πέντε παιδιών. Ο άνδρας της ήταν μαραγκός… Μια κουβέντα να του έλεγαν, γινόταν θηρίο… Έσπαζε τα εργαλεία του, τα πετούσε και έφευγε… Με αυτό τον άνθρωπο δεν μπορούσες μια μέρα να καθίσεις, και αυτή ζούσε χρόνια μαζί του. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο και όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολλή καλοσύνη κι έκανε υπομονή. Επειδή ήξερα την κατάσταση στο σπίτι, όταν τη συναντούσα τη ρωτούσα: «Τι κάνει ο κυρ-Γιάννης, δουλεύει»; «Έ, πότε δουλεύει, πότε κάθεται λιγάκι». «Πώς τα περνάτε»; «Πολύ καλά, πάτερ», μου έλεγε. Και το έλεγε με την καρδιά της. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του - και αξίας εργαλεία - ούτε που αναγκαζόταν η καημένη να ξενοδουλεύει, για να τα βγάλουν πέρα. Βλέπετε με πόση υπομονή, με πόση καλοσύνη και με πόση αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα! Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου! Γι’ αυτό ο Θεός την χαρίτωσε και έλαμπε το πρόσωπό της. Μεγάλωσε και τα πέντε παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά.

Ο Ιερός Χρυσόστομος συνιστά στον άνδρα και στη γυναίκα να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να υπάρχει πάντα αγάπη και ειρήνη στη σχέση τους. Διότι αυτό είναι και προϋπόθεση για κάθε πνευματική εργασία. Λέγει ο Άγιος: «Ας κάνουμε το παν για να διατηρούμε πλήρως την ειρήνη με τη σύντροφό της ζωής μας… Διότι έτσι θα είναι και όλα τα άλλα ειρηνικά για μας και θα διαπλεύσουμε με ευκολία το πέλαγος αυτής της ζωής. Αυτό, ας το επιδιώκουμε περισσότερο από την απόκτηση και σπιτιών και δούλων και χρημάτων και κτημάτων και δημοσίων θέσεων. Πρώτη μας φροντίδα ας είναι το να μη φιλονικεί και συγκρούεται μαζί μας η γυναίκα που κάθεται στο πηδάλιο (του οικογενειακού πλοίου) μαζί με μας. Διότι έτσι και οι άλλες υποθέσεις μας θα πηγαίνουν κατ’ ευχήν και στην πνευματική ζωή θα έχουμε μεγάλη ευκολία, αφού θα σηκώνουμε τον οικογενειακό ζυγό με ομόνοια».

Όταν μαζί με το ζευγάρι συμπλέει η αγάπη, τότε ολόκληρος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, συμπλέει με τον Χριστό. Τότε κυβερνήτης του σκάφους της ζωής μας είναι ο Ιησούς Χριστός και συγκυβερνήτες ο άνδρας και η γυναίκα.

(Το μυστήριο του γάμου, Ιερομ. Γρηγορίου, σελ.35, 36)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top