Οι Συμβουλές Των Γονιών
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2016

 

family7Πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να γίνει στον γάμο αν οι νυμφευόμενοι ή οι οικογένειές τους δεν αντιμετωπίσουν κατά Χριστόν το μεγάλο μυστήριο, το γνωρίζουν στις μέρες μας πολλοί από την πείρα τους. Από άκαιρες επεμβάσεις τρίτων, που συνήθως γίνονται με καλή διάθεση, διαλύονται οικογένειες και μετατρέπονται τα βλαστάρια τους σε τραγικά θύματα.

Είναι αλήθεια ότι πρωταρχικό ρόλο στο σημείο αυτό έχουν οι ίδιοι οι νεόνυμφοι. Αν αυτοί οι ίδιοι έχουν κατανοήσει το νόημα του μυστηρίου του γάμου, τότε είναι πολύ δύσκολο σε τρίτους να παίξουν ρόλο διαλυτικό της αγάπης τους. Όταν δηλαδή εξ αρχής, με αγάπη και σεβασμό προς τους γονείς και τους άλλους συγγενείς, δεν τους επιτρέψουν να αναμιγνύονται στην πορεία της οικογενείας τους. Η μεγάλη τραγωδία συμβαίνει όταν ο ένας ή και οι δύο από το ζευγάρι, δεν κατάλαβε τη σημασία του λόγου του Θεού που είναι η βάση της έγγαμης ζωής: «Αντί τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν».

Είναι βέβαια περιπτώσεις όπου πραγματικά οι γονείς βλέπουν να γίνεται κάποιο σημαντικό ίσως λάθος από τους νεόνυμφους και θέλουν με όλη την καλή τους διάθεση να βοηθήσουν για τη διόρθωσή του. Και πάλι όμως χρειάζεται ο κατάλληλος τρόπος για να επέμβει κανείς. Για παράδειγμα, βλέπει η πεθερά τον γαμπρό της να έχει κυριευθεί από ένα καταστρεπτικό πάθος (π.χ. τη χαρτοπαιξία ή το αλκοόλ). Πρέπει κατ’ αρχήν να προηγηθεί πολλή προσευχή για τον ασθενούντα και τη θεραπεία του πάθους του. Στη συνέχεια, αντί να ξεσηκώνει την κόρη της ενάντια στον γαμπρό της, να την συμβουλέψει πώς να ξαναφέρει τον άνδρα της στον δρόμο του Θεού με την αγάπη της. Μόνον έτσι βοηθιέται ο παραστρατημένος σύζυγος και ολόκληρη η οικογένειά του.

Το μεγάλο κακό γίνεται όταν ο γονιός δεν συνειδητοποιεί ότι το παιδί του είναι υπεύθυνο το ίδιο για την οικογένειά του και θέλει να το καθοδηγεί σε κάθε λεπτομέρεια της οικογενειακής του ζωής. Αυτό φυσικά δημιουργεί αντίδραση από τον σύντροφο του παιδιού του, με όλες τις τραγικές συνέπειες που ακολουθούν.

(Το Μυστήριον του γάμου, Ιερομ. Γρηγορίου, σελ. 29,30)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top