Οι Γονείς Επιδιώκουν να Προβάλλονται Μέσω Των Παιδιών Τους
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

Οι Γονείς Επιδιώκουν να Προβάλλονται Μέσω Των Παιδιών Τους

GAMOS

Ιδιαίτερα αξίζει να επισημάνουμε τα εξής: Στην περίπτωση της καυχησιολογίας πρέπει να υπαχθεί η προσπάθεια πολλών γονέων να αναδείξουν τα παιδιά τους σε κάτι που ούτε τα ίδια θέλουν, αλλά και αν θέλουν, δεν μπορούν να τα φτάσουν. Πιο συγκεκριμένα είναι πάμπολλες οι περιπτώσεις όπου ο γονιός προσπαθεί να διοχετεύσει στο παιδί του κάτι, που ο ίδιος δεν πέτυχε, κάτι που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει στη ζωή του. Και αυτό συχνά γίνεται κατά τρόπο πολύ πιεστικό, μέχρι σημείου, που τα ίδια τα παιδιά καταπιέζονται με αφόρητο τρόπο να φθάσουν σ’ αυτό που οι γονείς τους υποδεικνύουν.

Βέβαια κατ’ αρχάς δεν υπάρχει αντίρρηση στο να τεθούν υψηλοί στόχοι για την πρόοδο των παιδιών. Μετά από καλή και συστηματική έρευνα και συνεργασία γονέων και παιδιών, μπορεί ο γονιός να συμπαρασταθεί ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό του παιδιού του, πάντοτε όμως με μια βασική προϋπόθεση, να ασπάζεται την επιθυμία του παιδιού του θέλοντας, ο γονιός, το ίδιο το παιδί του ελεύθερα και αβίαστα να ακολουθήσει το α’ ή το β’ επάγγελμα.

Συνήθως όμως αυτό δεν γίνεται. Οι γονείς ενδιαφέρονται ήδη από το Δημοτικό Σχολείο για να πάρει το παιδί τους υψηλή βαθμολογία, όχι σαν δίκαιη επιβράβευση των προσπαθειών του, αλλά για να έχουν οι ίδιοι αφορμή καυχήσεως στο κοινωνικό περιβάλλον τους. Και με αυτή τη νοοτροπία μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Όταν μάλιστα φθάσει η ώρα της επιλογής επαγγέλματος, τότε δεν δίδεται προσοχή στις έμφυτες κλίσεις του παιδιού, ούτε στις δυνατότητες που διαθέτει, αλλά κριτήριο επιλογής είναι η κοινωνική προβολή των γονέων μέσα από την επιτυχία του παιδιού, η οικονομική ευρωστία του επαγγέλματος, αν δηλαδή θα βγάλει πολλά χρήματα κ.λ.π. Μέσα από το παιδί μας επιδιώκουμε την δική μας καύχηση (είμαι ο πατέρας του γιατρού, κ.λ.π), την αυτοπροβολή μας, παραμερίζοντας τις επιπτώσεις αυτής της νοοτροπίας, αν δηλαδή το παιδί είναι ικανοποιημένο ή ευτυχισμένο.

Σοβαρότατο είναι το τίμημα αυτών των τοποθετήσεων. Το παιδί προκειμένου να φθάσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πιέζεται και ταλαιπωρείται ψυχικά και σωματικά. Οι γονείς ξοδεύονται και επενδύουν στα φροντιστήρια τεράστια ποσά για να «βοηθήσουν» το παιδί τους.

Και όλα αυτά για να βγούμε στην κοινωνία να καυχηθούμε για τη ματαιότητά μας. Μη νομίσουμε ότι ο φαρισαίος είναι ένας τύπος μιας περασμένης εποχής. Ο φαρισαίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Εμείς είμαστε οι φαρισαίοι. Μόνον που πρέπει κάποιος να μας βοηθήσει να το συνειδητοποιήσουμε.

(«ΛΟΓΟΣ ανθρώπινος και θεανθρώπινος»,
Γεωργίου Σπ. Κωτσάκη)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top