Η Χαρά Και Το Γέλιο Στην Οικογένεια
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 

Η Χαρά Και Το Γέλιο Στην Οικογένεια

GAMOS

 

Η χαρά και το γέλιο κρατάει την οικογένεια ενωμένη και ευτυχισμένη. Η οικογένεια που γελάει, που λέει αστεία, είναι η οικογένεια που στέκεται, που βγάζει ανθρώπους σωστούς, φυσιολογικούς, χρήσιμους στην κοινωνία. Το γέλιο και η χαρά ζωογονεί τη ζωή κάθε μέλους της και κάνει το οικογενειακό περιβάλλον μια ζεστή φωλιά, μια εστία αστείρευτης δύναμης και ενότητας.

Ο σοφός Σολομώντας, στις Παροιμίες του κεφ. 15 και χωρίο 13, λέει: «Καρδιά ευφραινομένου ιλαρύνει το πρόσωπο, υπό δε της λύπης της καρδιάς καταθλίβεται το πνεύμα.» Το χωρίο αυτό πηγαίνει βαθύτερα από την εξωτερική χαρά. Πηγαίνει στην αιτία της. Ο άνθρωπος που χαίρεται είναι ένας άνθρωπος που ο Θεός είναι στην καρδιά του. Με το Θεό στην καρδιά του χαίρεται και θα χαίρεται πάντοτε. Τη χαρά του αυτή τη βλέπει κανείς στο πρόσωπο και στη ζωή. Η λύπη που κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο δεν έχει θέση στη ζωή του, γιατί η δύναμη της νέας ζωής που βάζει ο Θεός μέσα του, είναι μεγαλύτερη από τη λύπη. Η ζωή και το πρόσωπο του ανθρώπου του Θεού λάμπει από γλυκύτητα και χαρά.

Σε ένα άλλο χωρίο, πάλι ο σοφός Σολομώντας λέει: «Η ευφραινόμενη καρδιά δίδει ευεξία ως ιατρικό, το δε καταθλιμένον πνεύμα ξηραίνει τα οστά.» (Παροιμ. 17:22). Η καρδιά που χαίρεται είναι το ζωντανό φάρμακο που θεραπεύει τη λύπη. Η καρδιά που αναγεννά ο Θεός με το Άγιό Του Πνεύμα ζωοποιεί τον άνθρωπο, τον θεραπεύει ψυχικά και τον κάνει υγιή και χαρούμενο. Κάθε εσωτερική πνευματική θλίψη ξηραίνει και μαραζώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει δυστυχισμένο, απογοητευμένο και άρρωστο ψυχικά.

Η χαρά και το γέλιο, αυτά τα σπάνια σύγχρονα συναισθήματα που ομορφαίνουν τη ζωή της οικογένειας. Της οικογένειας που έχει μέλη τα οποία πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό και αυτό φαίνεται στη ζωή τους με την πίστη που έχουν και ενεργούν με αγάπη. Φαίνεται με το ότι εκκλησιάζονται όχι «για το θεαθήναι» αλλά διότι αγαπούν τον Χριστό και θέλουν τον Χριστό στην καρδιά τους, μετέχουν της θείας κοινωνίας με πλήρη συνείδηση.

Όταν η οικογένεια ζει έτσι, τότε καθαρίζεται από όλα τα αρνητικά εκείνα στοιχεία που πνίγουν τη χαρά και τότε αρχίζει να γελάει και να χαίρεται η καρδιά. Τότε η χαρά αυτή γεμίζει το σπίτι και κάνει την οικογένεια μια χαρούμενη και ευτυχισμένη οικογένεια.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top