Επικοινωνία
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σατωβριάνδου 31

AΘHNA 104 31

1ος όροφος (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

THΛ: 210 52 27 726

E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

xarthsanespero
Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

 

ΝΥΧΤΑ-ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ!

tilefwno

  •  Τηλεφωνήστε για να ακούσετε σύντομα μηνύματα ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Λειτουργούν όλο το 24ωρο. Αφού ακούσετε το μήνυμα μπορείτε, εάν θέλετε, να μας αφήσετε την ανάγκη σας και θα προσευχόμαστε μαζί σας.
  •  Καλέστε τον αριθμό 210 98 61 836. Υπάρχουν 3 επιλογές:

            1.  Σχόλια στο ευαγγελικό ή αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής: πατήστε τον αριθμό 1

            2.  Μήνυμα αισιοδοξίας βασισμένο στην ορθόδοξη πίστη και ζωή: πατήστε τον αριθμό 2

            3.  Μήνυμα που στηρίζει την χριστιανική οικογένεια: πατήστε τον αριθμό 3

  •  Τα μηνύματα αλλάζουν κάθε εβδομάδα.
  •  Τηλεφωνήστε να ακούσετε τα λόγια του Θεού και θα σας ανακουφίσουν.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top