Ιούλιος -  Αύγουστος  2024

 

Για την Αγία Γραφή

 

xrysostomos

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προέτρεπε για την ωφέλεια από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, λέγοντας: «Μην προχωρείς τη μελέτη αυτή πριν εφαρμόσεις τον προηγούμενο λόγο που διάβασες». Η μελέτη της γραφής –λέγουν οι Πατέρες- γίνεται πρωτίστως δια της πράξεως και όχι τόσο δια της απλής αναγνώσεως. Η ανάγνωση έχει τεράστια σημασία στο βαθμό που ο πιστός έχει την αποφασιστική βούληση να εφαρμόσει αυτά που διαβάζει, στην καθημερινότητά του.

 

«Διαφορετικά τα ίδια τα λόγια της Γραφής γίνονται όπλα που στρέφονται κατά του ίδιου του εαυτού του», γράφει ο Όσιος Μάρκος. Και τούτο γιατί το ζητούμενο είναι, όχι το πώς θα πάρει ο άνθρωπος κάποιες πληροφορίες για το Θεό, αλλά πώς θα κάνει το Θεό ένοικο της ψυχής του!

Μάιος - Ιούνιος  2024

 

Απόδειξη της Ανάστασης του Χριστού

 

xrysostomos

Μεγίστη ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ὅτι ὁ Ἐσφαγμένος Χριστὸς ἔδειξε μετὰ τὸν θάνατο τόση δύναμη, ὥστε ἔπεισε τοὺς ζωντανοὺς νὰ περιφρονήσουν καὶ πατρίδα καὶ σπίτι καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή τους γιὰ χάρη του καὶ νὰ προτιμήσουν μαστιγώσεις καὶ κινδύνους καὶ θάνατο. Αὐτὰ δὲν εἶναι κατορθώματα νεκροῦ κλεισμένου στὸν τάφο, ἀλλὰ ἀναστημένου καὶ ζωντανοῦ.

 

Πρόσεξε παρακαλῶ: Οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν μὲν ζοῦσε ὁ Διδάσκαλος ἀπὸ τὸν φόβο τους τὸν πρόδωσαν κι ἐξαφανίσθηκαν ὅλοι. Ὁ Πέτρος μάλιστα τὸν ἀρνήθηκε μὲ ὅρκο τρεῖς φορές. Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ Χριστός, αὐτὸς ποὺ τὸν ἀρνήθηκε τρεῖς φορὲς καὶ πανικοβλήθηκε μπροστὰ σὲ μίαν ὑπηρετριούλα, τόσο ἀπότομα ἄλλαξε, ὥστε ν᾿ ἀψηφήσει ὁλόκληρο λαὸ καὶ μέσ᾿ στὴ μέση του Ἰουδαϊκοῦ ὄχλου νὰ διακηρύξει ὅτι ὁ σταυρωθεὶς καὶ ταφεὶς ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν τὴν τρίτη ἡμέρα καὶ ὅτι ἀνέβηκε στὰ οὐράνια. Καὶ τὰ κήρυξε ὅλα αὐτὰ χωρὶς νὰ ὑπολογίσει τὴ φοβερὴ μανία τῶν ἐχθρῶν καὶ τὶς συνέπειες.

 

Ποῦ βρῆκε αὐτὸ τὸ θάρρος; Ποῦ ἀλλοῦ, παρὰ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Τὸν εἶδε καὶ συνομίλησε μαζί Του καὶ ἄκουσε γιὰ τὰ μέλλοντα ἀγαθά, κι ἔτσι ἔλαβε δύναμη νὰ πεθάνει γι᾿ Αὐτὸν.

Μάρτιος - Απρίλιος  2024

 

Ομόφωνη Κραυγή

 

xrysostomos

«Μπορώ», λέει κάποιος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου».

Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε.

Βεβαίως, είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου, είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι, όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ικεσίας αναπέμπεται στο Θεό.

Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν Τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν Τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2024

 

Θεοφάνεια

 

xrysostomos

«Για ποιο λόγο στην Βάπτιση του Κυρίου άνοιξαν οι ουρανοί;

Για να μάθεις, ότι κάτι τέτοιο γίνεται και όταν εσύ βαπτίζεσαι.

Ο Θεός σε καλεί προς την άνω Πατρίδα. 

Σε πείθει, ότι τίποτε κοινό δεν έχεις προς το χώμα».

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2023

 

Συγχωρείς τους Άλλους;

 

xrysostomos

 

«Η φύση κραυγάζει· εγέννησε η παρθένος με τρόπο ασυνήθη, αφού έτσι ο Δημιουργός θέλησε να γεννηθεί! Ο τρόπος δεν ήταν νοητός για την φύση. Ο Δημιουργός της φύσεως, εφηύρε νέο τρόπο γεννήσεως για να φανερώσει ότι και άνθρωπος γενόμενος, δεν γεννιέται ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός. Γεννιέται σήμερα από παρθένο, υπερβαίνοντας τους όρους της φύσεως και του γάμου. Έτσι άρμοζε στον Άγιο Θεό να γεννηθεί, με καθαρή και αγία γέννηση.»

Σελίδα 1 από 13

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top