Ελευθερία από το άγχος
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

ekswfylloeleftheriaapoagxos

 

Η απότομη και απρόσμενα γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας καιτης επιστήμης έχει δημιουργήσει έναν άνθρωπο με τρομερό εγκέφαλο, δυνατούς κοινωνικούς και οικονομικούς μύες, αλλά με αναιμική καρδιά. Πήγε η επιστήμη μπροστά και άφησε τον άνθρωπο πίσω, κενό και ανήμπορο να χαρεί την πρόοδό του. Ο σύγχρονος άνθρωπος, παρά τα πολλά αγαθά της επιστήμης καιτης τεχνολογίας, κάθε μέρα και πιο πολύ ζει με άγχος, με φόβο, με κατάθλιψη, με στενοχώρια, με στρες, μόνος μέσα σε πολλούς, φορτωμένους με συναισθήματα κατωτερότητας. Η πρώτη, λοιπόν, μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου είναι να ελευθερωθεί από αυτά τα σύγχρονα δεινά και να ηρεμήσει.

 

Πατήστε για να δείτε ή να "κατεβάσετε" το βιβλίο...

  

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top