Ιησούς Χριστός Νικά
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

ihsousxristosnikaekswfyllo

  

Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως εποχή της σύγχυσης, της ανησυχίας, του άγχους, της κατάθλιψης και των ψυχικών και διανοητικών παθήσεων. Η σύγχρονη πολυδιάστατη και πλούσια σε υλικά αγαθά και ανέσεις ζωή, δεν προσφέρει καμιά ουσιαστική ανακούφιση και χαρά. Ο άνθρωπος σήμερα παραμένει ταραγμένος, νευρικός, αγχώδης, καταθλιπτικός και φορτωμένος με ψυχικά πραγματικά και φανταστικά βάρη, ψάχνοντας να βρει καινούργιους τρόπους να ελευθερωθεί, να ανακουφιστεί και να εκτονωθεί. Με λίγα λόγια, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Γιατί ευτυχία σημαίνει εσωτερική γαλήνη και ηρεμία, εσωτερική χαρά και μόνιμη ειρήνη και ικανοποίηση. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

 

Πατήστε για να δείτε ή να "κατεβάσετε" το βιβλίο...

  

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top