Το Έργο Του π. Τιμόθεου Στη Μπούνια του Κονγκό
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

Το Έργο Του π. Τιμόθεου Στη Μπούνια του Κονγκό

F1
Μαθητεύοντας γύρω από την Αγία Τράπεζα

Σε μια μικρή περιοχή στο κεντρο-ανατολικό τμήμα της Αφρικής, στο Κονγκό, ένας σιωπηλός εργάτης του Ευαγγελίου, ο π. Τιμόθεος, εργάζεται σκληρά για να συντηρήσει το ιεραποστολικό του κέντρο, στην Μπούνια, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και υλικά και μαθησιακά.

Οι ανάγκες πολλές και οι δυσκολίες ακόμα περισσότερες. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζεται είναι για εμάς τους «Δυτικούς» άγνωστες εμπειρικά, για εκείνους όμως, τρόπος ζωής. Με προσευχή και αγάπη προς κάθε άνθρωπο συντηρεί και τρέφει πνευματικά και υλικά εκατοντάδες συνανθρώπων μας και δίνει χαμόγελο και ειρήνη Θεού στις καρδιές τους.

Οι πόροι δεν έρχονται από τον «ουρανό», αλλά από ανθρώπους που οδηγούνται από αγάπη Θεού και διάθεση να βοηθήσουν το θεάνθρωπο έργο του π. Τιμόθεου. Η Αδελφότητά μας έχει αγκαλιάσει το έργο του.

Ο Θεός να ευλογεί όλους εκείνους που βοηθούν με τον τρόπο τους το έργο της σωτηρίας των Αφρικανών αδελφών μας.

F2
Γεμάτη νιάτα η Εκκλησία

F3Αμέτρητες μερίδες φαγητού

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top