Πώς μας Βλέπουν τα Παιδιά μας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μάιος - Ιούνιος 2020

 

Πώς μας Βλέπουν τα Παιδιά μας

istasitongoneon

Τα παιδιά μας είναι οι δίκαιοι κριτές μας. Όταν τους ζητήσουμε να εκφραστούν με ειλικρίνεια για το πώς μας βλέπουν, θα πουν την αλήθεια. Γι’ αυτό, σαν σοφοί γονείς, θα πρέπει να προσέξουμε τι πιστεύουν τα παιδιά μας.

Τα παιδιά πιστεύουν ότι οι γονείς τους δεν είναι ειλικρινείς απέναντί τους και στο περιβάλλον τους. Άλλα συμβουλεύουν στα παιδιά να κάνουν και άλλα οι ίδιοι κάνουν. Όταν αποδειχθεί ότι κάποιος γονιός έχει κάνει κάποιο λάθος, ποτέ δεν το παραδέχεται, ενώ απαιτεί από το παιδί του να παραδεχτεί το λάθος του.

Πολλές φορές οι γονείς υπόσχονται κάτι στα παιδιά τους και δεν το κάνουν, είτε γιατί δεν το υποσχέθηκαν ειλικρινά, είτε γιατί το ξέχασαν. Οι γονείς πολλές φορές τιμωρούν τα παιδιά τους άδικα και για το παραμικρό. Όταν ιδιαίτερα είναι θυμωμένοι με κάτι άλλο, ξεσπούν στα παιδιά τους και τα τιμωρούν αδικαιολόγητα. Αυτό πληγώνει τα παιδιά γιατί, ενώ καταλαβαίνουν την αδικία που τους γίνεται, δεν μπορούν να αντιδράσουν και να βρουν το δίκιο τους.

Τα παιδιά επίσης, δίκαια παραπονιούνται ότι, ενώ οι γονείς τα συμβουλεύουν ότι τα χρήματα δεν είναι η πρώτη μεγάλη αξία της ζωής, αυτοί οι ίδιοι με τη διαγωγή τους δείχνουν ότι η πρώτη αξία είναι το χρήμα. Σε πολλές περιπτώσεις που οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην κουτσομπολεύουν τους άλλους, οι ίδιοι κουτσομπολεύουν χειρότερα. Το χειρότερο όμως απ’ όλα είναι ότι οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίρνουν αποφάσεις για τη δική τους παιδική ζωή, ούτε να κρατάνε κάποιο μυστικό. Πάντοτε και για όλα θέλουν να τα ελέγχουν, βάζοντας στο νου τους το κακό.

Οι παραπάνω αλήθειες έχουν προκύψει από ερωτήσεις που έχουν γίνει σε πολλά παιδιά. Οι σοφοί γονείς προσέχουν τις παρατηρήσεις αυτές των παιδιών και διορθώνονται. Ιδιαίτερα οι Χριστιανοί γονείς πρέπει να είναι πάντοτε ειλικρινείς και καθαροί με τα παιδιά τους. Τα παιδιά μας δεν απαιτούν να είμαστε άγιοι και αναμάρτητοι, αλλά να είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς μαζί τους και με το περιβάλλον μας.

Ο Κύριος μας κάλεσε σε μια ζωή αγία και καθαρή, σε μια ζωή ανοιχτή, φανερή και ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Η επιθυμία και η προσευχή του Χριστιανού γονιού πρέπει να είναι: «Δοκίμασον με, Θεέ και γνώρισον την καρδίαν μου, εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου και είδε αν υπάρχη εν εμοί οδός ανομίας και οδήγησον με εις την οδόν την αιώνιον» (Ψαλμός 139:23,24).

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top