Η Φιλία Στο Γάμο
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

 

Η Φιλία Στο Γάμο

GAMOS

Η φιλία είναι μια πηγαία αγάπη που εκφράζεται και βιώνεται χωρίς ανταλλάγματα. Είναι η πιο ευλογημένη και δυναμική σχέση που ενώνει δύο ανθρώπους και κάνει τη ζωή τους φυσιολογική και ευχάριστη. Η πραγματική φιλία πάντοτε δίνει χωρίς να λογαριάζει αν παίρνει. Σε δύσκολες στιγμές της ζωής, ο άνθρωπος ακουμπάει στο φίλο του. Η Αγία Γραφή λέει ότι «υπάρχει φίλος καλλίτερος αδελφού».

Μαζί με τον έρωτα, η φιλία είναι απαραίτητη για την ομαλή σχέση ενός ζευγαριού. Πολύ λίγα άτομα στη σημερινή κοινωνία αναγνωρίζουν ότι ο καλύτερος φίλος για έναν άντρα είναι η γυναίκα του και για την γυναίκα του ο άντρας της. Οι ομορφότερες στιγμές ενός ζευγαριού είναι όταν κάθονται να συζητήσουν ελεύθερα και φιλικά, όταν ανοίξουν τις καρδιές τους για ζητήματα που τους απασχολούν και για ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Το αντρόγυνο με αγάπη και εμπιστοσύνη συζητά θέματα, που δεν μπορεί να τα συζητήσει με τον καλλίτερο φίλο ή φίλη. Η φιλία αυτή έχει δυνατότητα να γίνει η πιο πλούσια, θερμή και βαθιά σχέση που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο στη γη.

Η φυσιολογική, ζωντανή και ουσιώδης σχέση ενός ζευγαριού συμπεριλαμβάνει τον έρωτα και τη φιλία. Από τις δύο αυτές πηγαίες στενές σχέσεις δημιουργείται η βαθιά αγάπη. Η αγάπη είναι το συναίσθημα που εκφράζεται με πράξεις. Η αγάπη είναι αυτοθυσία και κάνει τον άνθρωπο να επιζητεί πάντα το καλύτερο για τη συντροφιά του. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του άλλου.

Το θέλημα του Θεού είναι κάθε αντρόγυνο να έχει ατέλειωτη χαρά και ευτυχία. Ο Θεός είναι η πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Όταν ο Θεός αποτελεί την ανώτατη, την τέλεια αγάπη και εμπιστοσύνη, τότε το αντρόγυνο είναι ευτυχισμένο. Ο Κύριος ενώνει το αντρόγυνο και καθώς περνούν τα χρόνια, το συνδέει όλο και περισσότερο.

Ο Κύριος είναι η πηγή όλων των αγαθών που ενώνουν δύο πρόσωπα. Αυτός χαρίζει το σεβασμό, τη φιλία, τον έρωτα και την αγάπη, που κάνουν τη ζωή του αντρόγυνου ευτυχισμένη και χαρούμενη σε όλες τις δύσκολες και εύκολες καταστάσεις.

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top